пятница, 12 августа 2011 г.

ՆԱԽԱԳԻԾՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

2011 թվականի N -Ն

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԱՌԱՆՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՀամաձայն Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N 920-Ն որոշմամբ հաստատված N1 և N2 հավելվածների, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի առաջարկությունը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.


1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող` <<Դիլիջան ազգային պարկի>> ռեկրեացիոն գոտու (Դիլիջան տեղամասի 1 քառակուսու 1, 4, 5 և 7 անտառամասեր)` տարածքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային, մաքսային և քաղաքացիական ծառայողների ուսուցումը, վերապատրաստումն ու սեմինարների անցկացումը կազմակերպելու նպատակով առանց մրցույթի, 25 տարի ժամկետով, վարձակալական հիմունքներով տրամադրել 22.535 հա հողամաս համաձայն հավելվածի` վարձավճարի չափը սահմանելով հողի հարկի տարեկան դրույքաչափով:

2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին` մեկամսյա ժամկետում ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հետ համատեղ` սահմանված կարգով ապահովել համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպումը:

3. Ընդունել ի գիտություն, որ սույն որոշման առաջին կետում նշված հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված ծախսերն իրականաց­վում են ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցների հաշվին:

1 комментарий:

Анонимный комментирует...

Hey guys,

Do you want to watch Final Destination 5 online free? It is not released yet but you can watch it online already!

Click here to [url=http://watchfinaldestination5-online.com/]watch Final Destination 5 online free[/url]