пятница, 25 июня 2010 г.

SOS KHOSROV RESERVE!!!ՀԵՌՈՒ ՊԱՀԵՔ ՁԵՐ ՍԵՎ ՁԵՌՔԵՐԸ

Հատվածներ բնապահպանության նախարարի և էկոլոգիական դաշինքի հետ Խոսրովի արգելոց կատարած այցից:

ՄԱՍ 1 http://www.youtube.com/watch?v=AUUQuRi9Y-8
Վայրի բնության պահպանության հիմնադրամի /WWF/ Հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանի ՑՆՑՈՂ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ հենց արգելոցի ՍՐՏՈՒՄ կառուցվող ռեստորանային շինության վերաբերյալ

ՄԱՍ 2 http://www.youtube.com/watch?v=IcQtqjSlOwg
"Բնապահպան" նախարարը ՊՆԴՈՒՄ ԷՐ, ՈՐ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ.
- Ուրեմն, եթե կառավարությունը , որոշումա կայացնում, երկիրը հանձնել թուրքերին ու եթե ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՉԻ ԼՍԵԼՈՒ...
ԴՈՒՔ ՃԻՇՏ ԵՔ ՊԱՐՈՆ ՆԱԽԱՐԱՐ.

ՄԱՍ 3 http://www.youtube.com/watch?v=IjGiudb_30Y
Որ ? մասնավորը կգա այստեղ, կսարքի "էկոլոգիապես մաքուր բետոնից" ռեստորան, եթե դա իրեն չբերի շահույթ, ա?

ՄԱՍ 4 http://www.youtube.com/watch?v=fNrw32lBoJY
Վայրի բնության պահպանության հիմնադրամի /WWF/ յուղոտ հյուրասիրությունը Բն.նախարարին և հյուրերին
ԽՈՐՈՎԱԾ ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՐԳԵԼՈՑՈՒՄ`

ՄԱՍ 5 http://www.youtube.com/watch?v=mVortnINtiA
Պահանջում ենք անվավեր ճանաչել ՀԱԿԱԲՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ.
ապամոնտաժել կառույցը և տարածքը վերադարձնել արգելոցին:
ՈՒՐԻՇ ՈՉ ՄԻ ԿՈՄՊՐՈՄԻՍ!!!

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ «ԳԻԼԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Ռ. Քոչարյան
16 հունիսի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

24 մայիսի 2007 թվականի N 673-Ն

«ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ «ԳԻԼԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ և 18-րդ հոդվածներին համապատասխան և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության համաձայնությունը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանությունն ու կայուն օգտագործումն ապահովելու նպատակով «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կազմում ստեղծել «Գիլան» պետական արգելավայր` նրան ամրացնելով «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի «Բայբուրդ» կոչված տեղամասը` 118 հեկտար տարածքով` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին` 30-օրյա ժամկետում, սույն որոշման 1-ին կետին համապատասխան, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել «Գիլան» պետական արգելավայրի կանոնադրությունը:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին` երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց (մշտական) օգտագործման իրավունքով ամրացված «Գիլան» պետական արգելավայրի 118 հեկտար հողամասերի ու այլ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը:

4. Սույն որոշումից բխող իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված աշխատանքները կատարվելու են «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սեփական միջոցների հաշվին:

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական գեոդեզիական ցանցի հավասարակշռման արդյունքների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների սահմանների կոորդինատների ժողովածուն հրատարակելուց հետո հողային ֆոնդի ընթացիկ հաշվառման ժամանակ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողային հաշվեկշռում սահմանված կարգով կատարել համապատասխան փոփոխություններ:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ս. Սարգսյան


2007 թ. հունիսի 13
Երևան


Հավելված ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի N 673-Ն որոշման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՉ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի N 925-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 հոկտեմբերի 2007 թվականի N 1203-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի N 925-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԵլնելով «Գիլան» պետական արգելավայրի էկոհամակարգի վերականգնման, բնականոն զարգացման ու կայուն օգտագործման կանոնակարգման անհրաժեշտությունից և հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (2005 թվականի հոկտեմբերի 4-ի ՀՕ-188-Ն) 7-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 47-րդ և 48-րդ հոդվածների, «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (2005 թվականի հոկտեմբերի 4-ի ՀՕ-199-Ն) 6-րդ հոդվածի, «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի, ինչպես նաև «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի պահանջները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական հիմնարկը վերակազմակերպելու, «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի և «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունները հաստատելու մասին» N 925-Ն որոշմամբ հաստատված «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության 29-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

«Գիլան» պետական արգելավայրի համապատասխան հողամասերը կարող են կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել մինչև 60 տարի ժամկետով, գյուղատնտեսական գործունեության համար հողամասերը կարող են վարձակալության իրավունքով տրամադրվել մինչև 10 տարի ժամկետով, խոտհնձի համար` մինչև 5 տարի ժամկետով։»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:


Հայաստանի Հանրապետության

փոխվարչապետ Հ. Աբրահամյան


2007 թ. հոկտեմբերի 22

Երևան

четверг, 24 июня 2010 г.

SOS ԽՈՍՐՈՎ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳԻԼԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ


9 օգոստոսի 2007 թվականի N 930-Ն

«ԳԻԼԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ և 18-րդ հոդվածների և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի N 673-Ն որոշման 2-րդ կետի պահանջները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել «Գիլան» պետական արգելավայրի կանոնադրությունը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:Հայաստանի Հանրապետության
փոխվարչապետ Հ. Աբրահամյան2007 թ. օգոստոսի 23
Երևան


Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 9-ի N 930-Ն որոշման


Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ԳԻԼԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. «Գիլան» պետական արգելավայրը (այսուհետ` արգելավայր) ստեղծվել է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի տարածքում «Գիլան» պետական արգելավայր ստեղծելու մասին» N 673-Ն որոշման` «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի «Բայբուրդ» կոչված տեղամասի բազայի վրա:

2. Արգելավայրը գտնվում է Գեղամա լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան մասի նախալեռնային գոտում` ծովի մակերևույթից 1330-1400 մետր բարձրության վրա` զբաղեցնելով 118 հեկտար տարածք:

3. Արգելավայրի կազմակերպման հիմնական նպատակը կիսաանապատային և նախալեռնային էկոհամակարգերի, բուսական և կենդանական աշխարհի, պատմամշակութային արժեքների ամբողջականության պահպանության, վերարտադրության ու կայուն օգտագործման ապահովումն է:

4. Արգելավայրի հատուկ պահպանության օբյեկտները կիսաանապատային և նախալեռնային էկոհամակարգերի յուրահատուկ կենդանական և բուսական աշխարհը, ինչպես նաև արգելավայրի տարածքում առկա պատմամշակութային հարուստ ժառանգությունն են:II. ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ5. Արգելավայրի հիմնական խնդիրներն են`

1) արգելավայրի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության բնականոն զարգացման ապահովումը և պահպանությունը.

2) վայրի բուսատեսակների և կենդանիների բնական միջավայրի պահպանությունը.

3) վտանգված, կրիտիկական վիճակում գտնվող, խոցելի, անհետացման եզրին գտնվող, ինչպես նաև Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված բույսերի և կենդանիների տեսակների պահպանությունն ու վերարտադրությունը.

4) գիտաճանաչողական և էկոլոգիական զբոսաշրջության իրականացման նախադրյալների ստեղծումը:III. ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ՌԵԺԻՄԸ6. Արգելավայրի տարածքում արգելվում են`

1) ջրային ռեժիմը խախտող ցանկացած գործունեություն.

2) բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնակության միջավայրի պայմանների խախտումը.

3) անասունների արածեցումը.

4) բույսերի և կենդանիների նոր տեսակների, ինչպես նաև կենսատեխնոլոգիաների միջոցով ստացված` գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (տեսակների) ներմուծման և կլիմայավարժեցման աշխատանքները.

5) թունաքիմիկատների օգտագործումը բույսերի պաշտպանության նպատակով, ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը.

6) էկոլոգիապես վնասակար, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի նորմերը գերազանցող արտանետումներ և կեղտաջրեր առաջացնող տեխնոլոգիաների օգտագործումը.

7) ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի արտադրությունը, օգտագործումը և պահեստավորումը.

8) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (հողային ծածկույթի խախտմամբ), օգտակար հանածոների հանքավայրերի, երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը.

9) անտառահատումները (բացառությամբ սանիտարական և խնամքի հատումների).

10) արդյունագործական նպատակով բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների և դրանց արգասիքների օգտագործումը.

11) ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներից և ջրային ուղիներից դուրս շարժիչային և թրթուրավոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը և կանգառը ճանապարհային ցանցի սահմաններից դուրս կամ դրա համար չնախատեսված վայրերում.

12) տնտեսական և բնակելի օբյեկտների շինարարությունն ու շահագործումը, ճանապարհների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի և այլ հաղորդակցուղիների շինարարությունը (բացառությամբ արգելավայրի գործունեության համար անհրաժեշտ օբյեկտների` գրասենյակ, տնակ և այլն).

13) ցանկացած այլ գործունեություն, որը խախտում է արգելավայրի էկոհամակարգերի կայունությունը կամ սպառնում է հատուկ պահպանության կարիք ունեցող էկոհամակարգերի, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտական կամ պատմամշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների պահպանությանը:

7. Արգելավայրի տարածքում օրենքով սահմանված կարգով թույլատրվում է իրականացնել`

1) էկոհամակարգին բնորոշ հազվագյուտ և արժեքավոր վայրի բույսերի և կենդանիների վերարտադրությունը.

2) էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող երևույթներն ու գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումներ.

3) սահմանված կարգով ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը.

4) զբոսաշրջության` ներառյալ էկոզբոսաշրջության հետ կապված սպասարկման ծառայությունների կազմակերպումը` հաշվի առնելով նաև արգելավայրի տարածքում առկա պատմության և մշակույթի հուշարձանների տեղաբաշխվածությունը և պատմական միջավայրի անխաթարության ապահովումը.

5) օրգանական պարարտանյութերի և բուսական ու կենդանական տեսակների վնասատուների և հիվանդությունների դեմ կենսաբանական ծագում ունեցող պայքարի միջոցների օգտագործումը.

6) ուսումնական հաստատությունների կրթադաստիարակչական և ուսումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացումը.

7) գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ:

8. Արգելավայրի տարածքում բնապահպանական և բնօգտագործման ռեժիմների պահպանության նկատմամբ պետական վերահսկողությունն իրականացնում է պետական լիազորված մարմինը` «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

9. Բնապահպանական ռեժիմները և բնօգտագործման թույլատրելի ձևերը խախտող կազմակերպությունները և քաղաքացիները պատասխանատվություն են կրում օրենքով սահմանված կարգով:
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյա

воскресенье, 20 июня 2010 г.

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՀԵՏ ԶՐՈՒՅՑԻ TXA ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿՈՂՄԸ

Ուսանողական այգում կանաչ տարածքի անխնա ոչնչացման և 2 սրճարանների շինարարության դադարեցման շուրջ մայիսի 4-ին Երևանի քաղաքապետի հետ տեղի ունեցած 3-ժամանոց հանդիպման վերջում, երբ արդեն քննարկվել էին բոլոր իրավական ու քաղաքաշինական փաստարկները, «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» խմբի անդամ Մարիամ Սուխուդյանը դիմել է քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին՝ ասելով. «Ես որպես աղջիկ խնդրում եմ Ձեզ, զիջեք այս հարցում և վերադարձրեք Ուսանողական այգին երևանցիներին»։ Այդ խնդրանքը դուր եկավ քաղաքապետին և նա ի պատասխան դրա ասաց, որ հենց սկզբում էր պետք նման կերպ դիմել և խոստացավ, որ կմտածի այդ առաջարկի շուրջ։

«Մենք ենք այս քաղաքի տերը»
նախաձեռնություն

четверг, 17 июня 2010 г.

աՅՍօր քաղաքապետարանում, երբ թեժանում էին կրքերը ուսանողական այգու շուրջ, բացականչեցի
- Դուք վանդալիզմով եք զբաղվում,
Ավագանիներից մեկը կտրուկ վեր կացավ, կարմրատակեց ու ինձ դուրս հրավիրեց դահլիճից, բղավելով`
անամոթ աղջիկ, այդ ինչ փողոցային բառեր ես օգտագործում, մեծ տղամարդիկ ենք~~
Դուրս գալուն պես ես հասկացա` նա ՎԱՆԴԱԼԻԶՄԸ շփոթել էր ԱՆՈՆԻԶՄԻ հետ:

«Հանցագործը մեր տգիտությունն է: Տգիտություն է հենց այն, որ «Խոսրովը» դիտվում է որպես անտառ: Դա ուղղակի անտառ չէ, այլ մշակութային մի մեծ համալիր: Մեր բնությունն իր մեջ ներառում է հայ ժողովրդի պատմությունը, գենետիկան: «Խոսրովում» արժեքավոր հուշարձաններ, աստղադիտարան կա, այսինքն` այն նաեւ պաշտամունքային համալիր է: Հենց այդ «Գիլան» արգելավայրում ես հայտնաբերել եմ 4-րդ դարի մի վանք, որ Գրիգոր Լուսավորիչն է կառուցել: Նույն տարածքում է գտնվում նաեւ «Աղջոց» վանքը, որ նշանակում է աղջիկների վանք, այնտեղ ապրել են Հռիփսիմյան կույսերը: Շինարարությունը կատարվում է հենց այս երկու վանքերի մեջտեղում:

http://hetq.am/am/ecology/gilan-5/

четверг, 10 июня 2010 г.

ԱՅԺՄ ՔՈ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՈՐՈՇԻՉ ԼԻՆԵԼ

Ուսանողական այգու սիրելի աջակի՛ց

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՅՑ ՝
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ԱՅԳԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՈՎ

20 ՀԱՅՑՎՈՐՆԵՐ և նրանց աջակցող ճանաչված ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐ շուտով դատարանում կապացուցեն Ուսանողական այգու կառուցապատումների անօրինականությունը։
Սակայն հայցի հասարակական մեծ աջակցությունը և հիմնավորվածությունն ապահովելու համար մենք ձգտում ենք հնարավորինս ՇԱՏ ՀԱՅՑՎՈՐՆԵՐ ներգրավել՝ տասնյակներ, հարյուրներ։

ՕՐԵՆՔԸ ՄԵՐ ԿՈՂՄՆ Է, ՄԵՐ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԸ՝ ԱՆԽՈՑԵԼԻ՝
թե՛ քաղաքաշինական, թե՛ պատմամշակութային և թե՛ բնապահպանական։
Մնում է մեր կոնկրետ ՔԱՅԼՈՎ տե՛ր կանգնենք մեր ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆԸ և ՀԱՍՏԱՏԵ՛ՆՔ ՄԵՐ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ։

ՄԻԱՑԻ՛Ր ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՅՑԻՆ
Ժամանակն է նախադեպ ստեղծել, որպեսզի Երևանը չանհետանա բետոնի ճիրաններում։
Արձագանքի՛ր ֆեյսբուքում կամ kanachaygi@gmail.com հասցեով։
«Մենք ենք այս քաղաքի տերը»
քաղաքացիական նախաձեռնություն

ՌԵՍ-ՍՏՈՐԱ-ՆԱՑՈՒՄ
«Խոսրովի Անտառ» պետական արգելոցում նորից սկսվել է ռեՍՏՈՐանաշինարարությունը: Հիշեցնեմ, որ այն դադարել էր հասարակական փոքր աղմուկից հետո:
Կրկին համախմբվել է պետք ու որպես առաջին քայլ, գոնե բարձրաձայնել և խնդրիը հասարակական քննարկման առարկա դարձնել:
Անտառապահի կողմից կենդանիների բնաջնջումը հերիք չէր, այժմ էլ կանաչ տարածքների, դարավոր ընկուզենիների, մշտադալար բարդիների հաշվին սկսել են կառուցապատումը մի անհայտ ապօրինի շինության, որը հավանաբար որսատեղի է լինելու շատ ու շատ հղպացածների:


Խնդրում եմ այս տեղեկատվությունը տարածել բոլոր հնարավոր սոցիալական ցանցերում, բլոգներում, նորությունների կայքերում մեկնաբանության տեսքով:
Հետաքննությոն անցկացրեք գտնենք մեղավորներին, կանխենք մեր չքնաղ բնության ոչնչացումը: Տարածքում առկա են հին կոթողներ, վանքեր, որոնց հենց կողքին արյունոտ մատաղատեղի են նախատեսում սարքել: Խախտվում են մի շարք ՀՀ օրենքներ: Լռելն անթույլատրելի է:

Ինչպես նաև ահազանգենք ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն (հեռ. 519-182, 523-835) կամ WWF Հայաստան (կոնտակտները ներքևում), պահանջենք դադարեցնել արգելոցում ծավալված հակաբնական գործողությունները...
Կորցնում ենք կենսաբազմազանությունը, վայրի կենդանական եվ բուսական աշխարհը, սպանում ենք շնչող բնությունը:

Հակիրճ ներկայացնեմ խնդրիը: Անցած տարի ՀՀ կառավարության որոշմամբ «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի տարածքում ստեղծվեց «Գիլան» պետական արգելավայրը: Որոշումից անմիջապես հետո արգելավայրի տարածքը (118 հա) 60 տարով տրվեց վարձակալության եւ արգելավայրում սկսվեց հյուրանոցի եւ սրճարանի շինարարություն: Հուսով եմ պարզ է, թե հետագայում ինչ հետևանքներ կունենա այդ ռեՍՏՈՐանը «Խոսրովի անտառ» հրաշքի վրա:

Խնդրին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար ստորև մի քանի հղում եմ տեղադրում:

1. Ինչո՞ւ եւ ո՞ւմ է պետք արգելավայր արգելոցում
http://old.hetq.am/arm/ecology/8419/
2. «ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ «ԳԻԼԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
http://www.gov.am/am/gov-decrees/item/8641/
3. ՓՐԿԵՆՔ ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌԸ` ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՏԱՀՈԳՎԱԾ Է
http://www.ecolur.org/hy/news/2009-12-18/613/
4. Այդ տարածքում որեւէ շինություն կառուցել հնարավոր չէր լինի, եթե այն կոչվեր արգելոց
http://bnamard.blogspot.com/2008/10/lena-nazaryan-hetqamecology.html


WWF Հայաստան
Արթուր Խոյեցյան, Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ (WWF Հայաստան)

բջջ.` (091) 27 28 27 begin_of_the_skype_highlighting              (091) 27 28 27      end_of_the_skype_highlighting
էլ. փոստ` akhoyetsyan@wwfcaucasus.am
Ինտ. կայք` http://www.panda.org/armenia

Օգնության Կանչ: Փրկենք «Խոսրվի Անտառ» Պետական Արգելոցը
http://photo.unicode.am/2010/05/xosrov-forest.html
Facebook /tarm arvats kadrer Xosrovi argeloci aporini shunutyunic/

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4844759&id=571137480#!/album.php?aid=183035&id=571137480&ref=mf

суббота, 5 июня 2010 г.

Երեկ մտավոր արատներ ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ դպրոցի մանկավարժները ցույց էին կազմակերպել ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ, բողոքելով Մերուժան Ենգիբարյանին աշխատանքից ազատելու որոշման դեմ: Նրանք չէին ժխտում իրենց մանկապիղծ կոլեգայի հանցանքը, բայց վստահեցնում էին, որ ոչ իրենք, ոչ էլ տնօրեն Ենգիբարյանը չեն իմացել աղջիկների նկատմամբ կատարվող սեռական ոտնձգությունների եւ անառակաբարո գործողությունների մասին:
Մինչդեռ հունիսի մեկին «Հրապարակ» օրաթերթում տպագրված հարցազրույցում Երեւան քաղաքի դատախազության քննիչ եւ Ավագյանի գործով հսկող դատախազ Կարեն Բատիկյանը հայտնել էր, որ քրեական գործում առկա են նյութեր, որոնք ապացուցում են, որ թիվ 11 դպրոցի աշակերտուհիները իրենց դեմ կատարվող անառակաբարո գործողությունների մասին հայտնել են դաստիարակներ Արաքսյա Մանուկյանին, Վարդուհի Եղիազարյանին, Աշոտ Ղադյանին, սակայն վերջիններս չեն պաշտպանել դպրոցի սաներին:

Իրենց տնօրենին պաշտպանելու մանկավարժների ձգտումը հասկանալի կլիներ, եթե նրանք նույն կրքոտ պաշտպանությանն արժանացնեին նաեւ իրենց դպրոցի անպաշտպան աշակերտուհիներին:

Ոչ թե լռեին եւ դրանով պայմաններ ստեղծեին սաներին դաժան պատիժների եւ ոտնձգությունների ենթարկելու համար:

Դայակներն ու դաստիարակն իմացել են, բայց չեն պաշտպանել

Մորս հիշեցի սիրտս ճմլվեց
Հիշում եմ ինչպես ինձ դպրոց ճամփեց
Հիշում եմ ինչպես բոլորից թաքուն
Արտասում էր նա մի ողջ իրիկուն
Հիշում եմ ինչպես նա ինձ համբուրեց... See More
Եվ իր մայրական խորհուրդը տվեց
Գնա իմ բալիկ խելացի դարձիր
Մեր տան օջախը դու անմար պահիր:
Սիրտս այրվում է մայր քո կարոտից
Հոգիս կարոտ է մայր քո խորհրդից
Իմ աչքերը թաց են մեր տան կարոտից
Մայր իմ անգին քեզ շատ եմ սիրում
Իմ ու քո սերը անծայր է թվում
Էլ չենք բաժանվի մենք ոչ մի դեպքում
Թեկուզ դու լինես աշխարհի ծայրում
Թեկուզ ես լինեմ փակ մի անկյունում
Միևնույն է ես քեզ անչափ եմ սիրում:

URA


"Я мечтаю, чтобы люди когда-нибудь прочитали мои стихи и поняли…"
здоровая и талантливая девочка была отдана в школу для детей с ограниченными возможностями. Как ей быть дальше?
Мариам Сухудян, Армения
фото автора

Суд над учителем-педофилом http://www.caucasia.at.ua/news/dva_goda_za_razvrat_s_nasiliem/2010-05-26-499 вскрыл трагические подробности школьной жизни
Асмик Синанян – одна из тех воспитанниц нубаршенской спецшколы №11, которые имели смелость дать показания в суде и рассказать во всеуслышание, что происходило в ее стенах. Она единственная не пряталась от фотокамер, и не старалась скрыть своего имени
Высокая, светловолосая, очень неуверенная в себе девочка, в которой вы ни внешне, ни при тесном общении не обнаружите никаких признаков болезненных отклонений. И это на самом деле так, Асмик абсолютно здорова. Здорова и сейчас, и была тогда, когда родители совсем еще малышкой отдали ее в спецшколу-интернат, предназначенную для детей с отклонениями в развитии. Они привели ее сами, потому что в доме было нечего есть, а в школе, как они были уверены, их дочка будет накормлена, одета, обута… Это было для них главное, об остальном не задумывались.
Задумывалась на протяжении многих лет сама Асмик. За годы обучения в школе она не раз задавалась вопросом, почему нужно изо дня в день повторять один и тот же урок, который она давно уже выучила наизусть. Когда хочется узнать что-то новое, интересное.
"Я не одна здесь такая. Как-то раз, когда в школу приезжала проверяющая комиссия, нам велели прикинуться больными. Я, например, симулировала склероз и дальтонизм. Проверяющие задавали нам вопросы, а мы смотрели, как ненормальные, в сторону, словно не понимаем. Они уехали довольные”, - рассказывает она.
Разговаривая, она нервно покусывает ногти, и эта привычка выдает внутренние переживания, которые все эти годы она старалась скрывать от окружающих. "Люблю одиночество, пишу стихи, мечтаю, иногда даже разговариваю сама с собой. Подружка один раз услышала, говорит, ты с кем это говоришь, и мне стало стыдно”. А стихи пишет о любви, об одиночестве, о родителях.
Сегодня она закончила школу, но о том, чтобы учиться дальше, боится даже думать: аттестат спецшколы – это как клеймо на всю жизнь. "Почему все так сложилось, неужели я не достойна лучшей участи, я ведь знаю, что многое могу”, - говорит она, делясь самым сокровенным: она мечтает, чтобы ее стихи напечатали в какой-нибудь книжке и чтобы люди, прочитав их, узнали, что ей есть чем поделиться с ними и с миром.
От КавкАзии. Эту историю Мариам Сухудян разослала по всем известным ей электронным адресам с призывом откликнуться и протянуть руку помощи Асмик, поддержать словом, советом. Мариам и сама пока не знает, как именно, но уверена, что нужно помочь: "Она на самом деле очень смелая и сильная, эта девочка, потому что ее не сломило то, что она пережила, и несмотря на оказываемое на нее давление она до конца отстаивала свои показания в суде, а ведь ей приходилось всякий раз подтверждать, что она неоднократно подвергалась домогательствам со стороны учителя армянского языка и литературы… Нам всем, обществу, надо как-то загладить обиды, нанесенные ей, мы обязаны помочь ей встать на ноги, обрести уверенность в себе и приблизить мечту”.

вторник, 1 июня 2010 г.

ԱՄԵՆ ՕՐ` ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐ

Քիչ առաջ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն` Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնօրենը ազատվել է աշխատանքից:Եղավ այն ինչ պետք է վաղուց լիներ, ուստի ոչ մի առտառոծ բան չեղավ, չպետք է հանգստանանք ու բավարարվենք քչով, այս մարդը տարիներ շարունակ կեղծել է առանց մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների փաստաթղթերը, պետությունից հսկայական գումարներ ստացել, սա մեծ կոռուպցիոն երևույթ է, մեղմ ասած մտահոգության տեղիք է տալիս...
Այսօր ինքը Աշոտյ...անն է ազատում երեխաներին և տեղափոխում հանրակրթական դպրոց, սա ինչ է հանցագործություն չէ? ինչու պիտի պարոն Ենգիբարյանը չենթարկվի քրեական պատասխանատվության, եթե նա տարիներ շարունակ պղծել է երեխաների ճակատագրերը:
Քսան տարի շարունակ իրեն երեխաները օգնության են կանչել, պատմել են Ավագյանի մասին, խնդրել են ազատի ճանկերից, իսկ նրա այդ տարօրինակ պահվածքը միայն շատացնում է կասկածը, որ նա լուռ մասնակցել է հանցագործությանը:
Մենք դատապարտում ենք տնօրենի դաժան, անմարդկային, բռի վերաբերմունքը երեխաների նկատմամբ և իրավապահներից պահանջում ենք բոլոր առկա փաստերը հաշվի առնելով քրեական գործ հարուցել:

Այն ժամանակ , երբ իմ դեմ էր գործ հարուցված, ունեմ բազմաթիվ ցուցմունքներ գրած տնօրենի կողմից, թե իբր ես եմ այս ամբողջ պատմությունը հորինել, քանի որ մեկ միլլիոն եմ իրենից ուզեցել պոկել,չստանալով` թշնամացել եմ դպրոցի` իր, Ավագյանի հետ, այսինքն նա արդեն զրպարտել է ինձ իր կեղծ ցուցմունքներում կամ , որ ես երեխաներին ստիպում էի սխալ ցուցմունքներ տալ , այնինչ հետո պարզվեց, որ օրինակ ռուսերենի ուսուցչուհի Լիլիթ Բերբերյանը ստիպել է Անուշ Պողոսյանին գրել այն ինչ, ինքն է թելադրել երեխուն: Ու նման բազմաթիվ փաստեր, որոնք արագացված դատաքննության ընթացքում բնականավար չբացահայտվեցին: ԻՆՉՈՒ ?

Ավագյանի երկու տարվա ազատազրկումը և իմ նկատմամբ անհիմն անտրամաբանական մեղադրանքը, որը մոտ հինգ տարի ազատազրկում էր ինձանից պահանջում, կրկին տեղիք է տալիս մտածելու, որ հենց սկզբից գործել է հանցագործների մի խումբ, որը միտված է եղել լռեցնելու իրականությունը` պատժելու բարձրաձայնողներին:

Իրավապահները անհապաղ պետք է գտնեն իրական մեղավորներին և պատասխանատվության ենթարկեն,թույլ պատիժն ու անպատժելիությունը ծնում է նորանոր ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՆԵՐ....
ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ Է
Հարգելի իրավապահներ, ՄԻ ԼՌԵՔ
ՀԱՆՈՒՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ, ՀԱՆՈՒՆ ԱՌՈՂՋ ՍԵՐՆԴԻ, ԱՌԱՆՑ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ , ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ, կատարենք Մեր առաքելությունը
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԸ և ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՈՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆՈՒՄ ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ ԱՂՋԻԿՆԵՐԻՆ, ՈՎՔԵՐ ՀԵՐՍԱԲԱՐ ՊԱՅՔԱՐԵՑԻՆ ԵՎ ԿՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ՊԱՅՔԱՐԵԼ ՄԻՆՉև ՎԵՐՋ, ՕՐԻՆԱԿ ԴԱՌՆԱԼՈՎ, ԲՈԼՈՐ ՆՐԱՆՑ, ՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՅՍՕՐ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՈՏՆԱՀԱՐՎԵԼ: