пятница, 23 ноября 2007 г.

SOS - ԹԵՂՈՒՏ ԽՄԲԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ 'ԷՅ ՍԻ ՓԻ' ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ԹԵՂՈՒՏԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ

Ընդհանուր նկատառումներ
Առաջարկներ
Հատուկ Նկատառումներ

Տես` http://www.aarhus.am/html/docs/yerevan_24_07_07_1.doc

Комментариев нет: