воскресенье, 4 июля 2010 г.

Հունիսի 23ին Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը իրենց համակարգչային ցանցը թարմացնելուց հետո, հին համակարգիչներից 3 հատ նվիրաբերեց Հայաստանի բնապահպանական շարժմանը` մասնավորապես Թեղուտի պաշտպանության խմբին:
Հեծանիվ + Էկո մարզական ՀԿ-ն հանդիսանալով բնապահպանական շարժման մի ճյուղ անմասն չմնաց այսքան կարևոր և սպասված նվերից և մեկ համակարգիչ տրվեց ՀԵԾԱՆԻՎ +ին հետագա գործունեության մեջ ավելի հրատապ աշխատելու համար:
"Մենք ենք այս քաղաքի տերը" նախաձեռնությունը նույնպես հանդիսանում է բն.շարժման մի կարևոր ճյուղ, ուստի ցանկության դեպքում մի համակագիչն էլ կարող է նախաձեռնության նվերը դառնալ:

Комментариев нет: