вторник, 18 октября 2011 г.

Մենք ենք այս քաղաքի տերը քաղաքացիական նախաձեռնության
արագ արձագանքման ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐ

Զանգահարեք և ՊԱՀԱՆՋԵՔ պատասխանատուներից

Բնապահպանության նախարարության տեսչություն (Երևան)
266172

Երևանի դենդրոլոգ 514188
/միայն նրա թույլտվությամբ կարող են ծառեր հատվել կամ ձևափոխվել/

Երևանի քաղաքապետարանի ՇԻՆ վերահսկողություն (տեսուչներ)
521252

Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանական վարչություն
514263, 514264

Բնապահպանության նախարարության բնապահպ. ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
220218

Բնապահպանության նախարարության ԹԵԺ ԳԻԾ
523835, 519182

Բնապահպանության նախարարության ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
516326

Комментариев нет: