понедельник, 24 декабря 2007 г.

Բնապահպանություն

Ց ու ց ա հ ա ն դ ե ս

“Դարձիր անձայնների ձայնը

խորագրով


Հրավիրում ենք բոլորին ձեր լուսանկարներով և գեղանկարներով մասնակցելու մեր բնապահպանական ցուցահանդեսին:
Թեման: Բնության գեղեցկությունը և ահագնացող բնապահպանական աղետը: Կընդունվեն ինչպես բնության գեղեցկությունը այնպես էլ դրան սպառնացող վտանգները ներկայացնող պատկերներ:
Լսելի դարձնենք ԱՆԼՍԵԼԻՆ~~
Բարձրաձայնենք Մեր Մտահոգությունները, Խիղճը, Զարմանքը, Բնասիրությունը
Արվեստի միջոցով:
Ձեզ ազատ զգացեք մեզ փոխանցելու այնպիսի գործեր, որոնք ձեր կարծիքով համահունչ են ցուցահանդեսի թեմային:
Դարձեք անձայնների ձայնը:
Գործերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը – Մարտի 1, 2008
Շնորհակալություն մեր ցուցահանդեսի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերելու համար~
Oվսաննա 091539105

6 комментариев:

Анонимный комментирует...

Dear Bnamard,

I am a writer for the environmental website www.mongabay.com and I am interested in writing article on the plans to build a copper mine in Teghut forest. I was given your name by Varden Hovhannisyan as someone who may be interested in providing some additional info. and opinions regarding the plan to open the copper mine. Please contact me at jlhance@gmail.com. Would you be willing to answer a few questions?

Yours Sincerely,

Jeremy Leon Hance

Анонимный комментирует...

Without a doubt in regards to introducing measurement and power on your arms, absolutely free weights are evidently improved than equipment for
the next causes.

Here is my web site; relevant site

Анонимный комментирует...

Actual physical coaching was launched through two kinds of competitors that arose in between teams of people -- game titles and war.My homepage :: bowflex weights

Анонимный комментирует...

For twelve months, both teams ate a healthful diet and done reasonable training.My homepage - primary

Анонимный комментирует...

They can be in some cases more challenging than the
usual women's reward.

Also visit my page; www.getfitnstrong.com/adjustable-dumbbells/adjustable-dumbbells/

Анонимный комментирует...

Nevertheless, working on asphalt or concrete may well produce injuries to joints mainly because
from the shock absorbs when functioning to the difficult surface.


Here is my web page best adjustable weight dumbbells