среда, 5 августа 2009 г.

Mek hatvats Haycic!!


Արմենիան Քափըր Փրոգրամ՚ ՓԲԸ կողմից անտառին հասցվող վնասի հաշվարկման համար անհրաժեշտ տվայլների հավաքագրման համար հետազոտություններ չեն իրականացվել և այդ պատճառով այն զգալի չափով թերի է: Հաշվարկը չի ընդգրկում կողմնակի արդյունքների (դեղաբույսեր, սնկեր, հատապտուղներ, ուտելու բույսեր և այլն) բաց թողնված օգուտը, հողապաշտպան և ջրակարգավորիչ ֆունկցիայի էֆեկտը, CO2 կապակցման էֆեկտը, բնակչության առողջության վրա անտառհատման բացասական հետևանքները դրամական արտահայտմամբ, բուսատեսակների կամ կենդանատեսակների (այդ թվում հազվագյուտ կամ Կարմիր Գրքում ընդգրկված) արժեքը, ռեկրեացիոն, գեղագիտական, պատմամշակութային և ապագա սերունդների համար պահպանության բարոյական պարտքի արժեքը դրամական արտահայտմամբ:

Комментариев нет: