среда, 15 декабря 2010 г.

Մեզ պետք են աշխարհով մեկ հայտնի հայերի իմեյլ կոնտակտներ, կայքեր, Facebook-յան էջեր`...ՕԳՆԵՔ....լինկեր ուղարկեք activismarmenia@gmail.com հասցեյով կամ հենց ստեղ պատիս ծեփեք: Սըրչ տվեք ինտերնետով, օգնեք....գտնենք....

1, 10, 100, 100000, լիքը շատ լիքը պետքա BOOOOOOOOOOM...
mail BOMBING....սենց չի լինի, մեր քնած ուժերը չեն բավականացնում....WAKE UP!!!!!!!!!!!! ՍԱՂԻՆ...ԲՈԼՈՐԻՆ....
Դավայյյյյյյյյյյյյ~~~~ Դերասան, գործարար, սպորտսմեն, արվեստագետ բոլոր բոլորին ...աշխարհին արթնացնելա պետք...
Հայաստանը կործանվում ա....Շուտ արեք

Комментариев нет: