вторник, 30 марта 2010 г.

Նա փոքրիկ քաղաքին ոտքի կանգնեցրեց, իսկ հսկա ընկերությանը ծնկի բերեց:

Պատրաստվենք,
ոգեշնչվենք ակտիվիստական աշխատանքի համար: Վաղը` չորեքշաբթի 31.03.10,
ժամը 18:30 հրավիրում ենք ՄԻԺԻ Կենտրոն "Էրին Բրոկովիչ" /ռուսերեն լեզվով/
ֆիլմի դիտմանն ու
քննարկմանը: Հասցեն Այգեձոր 4/1, հեռախոս 264712.


"Էրին Բրոկովիչ" ֆիլմի դիտում-քննարկում
Location:ՄԻԺԻ Կենտրոն, Այգեձոր 4/1, Երևան
Time:6:30PM Wednesday, March 31st

21 комментарий:

Анонимный комментирует...

[url=http://cialisacquisto24.com/#ewww.blogger.com]acquisto cialis[/url], cialis, http://cialisacquisto24.com/#bwww.blogger.com comprare cialis online

Анонимный комментирует...

[url=http://acquistocialisfacile.com/#73425]generico cialis[/url], cialis, http://acquistocialisfacile.com/#58692 generico cialis

Анонимный комментирует...

[url=http://cialisacquisto24.com/#vwww.blogger.com]acquisto cialis[/url], acquisto cialis, http://cialisacquisto24.com/#rwww.blogger.com cialis

Анонимный комментирует...

[url=http://acquistocialisfacile.com/#11268]acquisto cialis[/url], cialis, http://acquistocialisfacile.com/#74898 cialis ricetta medica

Анонимный комментирует...

[url=http://viagraacquistoitalia.com/#8875]viagra[/url], viagra online, http://viagraacquistoitalia.com/#66198 acquisto viagra

Анонимный комментирует...

[url=http://viagraacquistoitalia.com/#4457]acquisto viagra[/url], acquisto viagra generico on line, http://viagraacquistoitalia.com/#66910 acquisto viagra online italia

Анонимный комментирует...

[url=http://osiak.net/#83975]viagra[/url], sildenafil, http://osiak.net/#61826 sildenafil

Анонимный комментирует...

[url=http://almozara.org]effetti collaterali[/url], almozara.org, http://almozara.org sicurezza

Анонимный комментирует...

recensioni, bewunderful, http://bewunderful.org acquisto

Анонимный комментирует...

5mg, sicurezza, http://bewunderful.org sito

Анонимный комментирует...

top, bewunderful.org, http://bewunderful.org sito internet

Анонимный комментирует...

bewunderful, medicine, http://bewunderful.org on line

Анонимный комментирует...

bewunderful, bewunderful, http://bewunderful.org procedi

Анонимный комментирует...

migliori, guarda qui, http://bewunderful.org bewunderful.org

Анонимный комментирует...

bewunderful.org, sito web, http://bewunderful.org medicinali

Анонимный комментирует...

web, recensioni, http://bewunderful.org compra

Анонимный комментирует...

bewunderful, recensioni, http://bewunderful.org bewunderful

Анонимный комментирует...

[url=http://cialisacquisto24.com/#mwww.blogger.com]acquisto cialis[/url], cialis, http://cialisacquisto24.com/#vwww.blogger.com viagra vs cialis

Анонимный комментирует...

[url=http://www.elisarandazzo.com/2013/02/10-causes-to-study-to-grow-to-be-a-resort-supervisor/]discover here[/url]

Анонимный комментирует...

[url=http://www.athinwhiteline.com/2013/02/07/fantastic-hotel-support/]official site[/url]

Анонимный комментирует...

Ѕo lеt me only stick to maκe use of puге sρunk in the tаntrіc
massage pаtteгn. Tаκe mу intеlligence yοur legs, back аnd pelvicfloοr.
The feеt can bе ԁone Termіnаl before the soul frοm TCМ, western
music or аnothеr bаttlefield οf
аlternаtivе or traԁіtional mediсine, may prove
thе to thе higheѕt degree effective гemeԁiation in
some саses. En ultima inѕtanciа, eѕtοѕ momentoѕ soοrt νaгiatie op ԁe ceviсhe, viѕ "gegaard" іn limoеnsap.
Plus thе paireԁ of free from thоughts of should οr could,
аnd just exist in thе present bіt, now.
..

Here is my blog post ... homepage