воскресенье, 28 марта 2010 г.


փետը դու ես, ԵՍ ԾԱՌ ԵՄ.

հանքը դու ես, ԵՍ ՍԱՐ ԵՄ.

cola-ն դու ես, ԵՍ ՋՈՒՐ ԵՄ.

petrol-ը դու ես, ԵՍ ՀՈՒՐ ԵՄ.

մորթը դու ես, ԵՍ ՀՈՐԹ ԵՄ.

կաշին դու ես, ԵՍ ԳՈՐՏ ԵՄ.

դմակը դու ես, ԵՍ ԳԱՌ ԵՄ.

ցամաքը դու ես, ԵՍ ԱՆՏԱՌ ԵՄ.

ասֆալտը դու ես, ԵՍ ՀՈՂ ԵՄ.

վոլտը դու ես, ԵՍ ՇՈՂ ԵՄ.

ծուխը դու ես , ԵՍ ՕԴ ԵՄ.

ակը դու ես, ԵՍ ՈՏ ԵՄ.

անցորդը դու ես, ԵՍ ՃԱՄ...ՓՈՐԴ ԵՄ.

որսորդը դու ես, ԵՍ ԴԻՏՈՐԴ ԵՄ.

կիսատը դու ես , ԵՍ ԱՄԲՈՂՋ ԵՄ

ԵՍ ԻՆՔՆ ԵՄ, ՍԵՐՆ ԵՄ, ԿՅԱՆՔՆ ԵՄ, ՈՂՋՆ ԵՄ

5 комментариев:

Анонимный комментирует...
Этот комментарий был удален администратором блога.
Анонимный комментирует...

lavn er, Bravo!!!!

bnamard комментирует...

:) ha~~~ mersiner

Анонимный комментирует...

lavn er shat :)

bnamard комментирует...

ուրախ եմ, տխուր եմ ..)