четверг, 30 июля 2009 г.

Հարգելի "Հեծանիվ+"-ցիներ այս շաբաթ օրը, ժամը 6-ին, ինչպես ամեն շաբաթ օր, հավաքվում ենք համալիրի մոտ հեծանվավարժանքի։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են սովորել հեծանիվ քշել ու հեծանիվ չունեն, իսկ եթե ունեն ավելի լավ, կարող են մասնակցել։ Վարժանքն ու հեծանիվները անվճար են տրամադրվում մեր վարպետի Սամվելի կողմից։
Սպասում ենք ձեզ ժամը 18.00-ին Համալիրի դիմաց։
Բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցելու են կիրակի օրվա քաղաքի հեծանվարշավին, պետք է ներկայանան վարժանքին, որ համոզվենք տիրապետում եք հեծանիվին, թե՝ ոչ։
Մեր վարպետին՝ Սամվելին կապվելու համար ՝ 093 42-66-54
Հարգանքներով,
"Հեծանիվ +"

Հ.Գ. 15 րոպե սպասում ենք ու հետո բարձրանում ենք վերև՝ Ծիծեռնակաբերթի մոտ։ Եթե համալիրի մոտ չլինենք, բարձրացեք վերև։

Dear members of “Bicycle +” at this Saturday like each we have a training.
We are waiting for you exactly at 6 pm in front of Hamalir. Training is free like always.
If you don't have a bicycle, it's not a problem. Our master Samvel is always coming with bikes. (also free)
Samvel’s mobile if you need : 093 42-66-54
Those who are gonna take part on Saturday’s bike city tour must come to training. We need to be sure that you’re a good rider.

With respect,
"Bicycle +"

Комментариев нет: