четверг, 22 апреля 2010 г.

Այս քաղաքն անտեր չէ՛: Մե՛նք ենք այս քաղաքի տերը:

Ո՛չ ծառահատումներին: Ո՛չ այգիները վերացնելուն: Թույլ չտա՛նք, որ Երևանը վերածվի ծառազուրկ, բետոնապատ քաղաքի: Քաղաքում թթվածին չմնա՛ց, կանաչ տարածք չմնա՛ց: Ո՛չ կամայականություններին: Պայքարենք միասի՛ն: Այս քաղաքն անտեր չէ՛: Մե՛նք ենք այս քաղաքի տերը:

ՍՐԱՆՑ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԴԱՏ Է ՀԱՍՆՈՒՄhttp://www.facebook.com/group.php?gid=119537174725392&ref=mf

1 комментарий:

Анонимный комментирует...

Hello, I wish to share with you with this wonderful [url=http://wildthreesome.ru]site[/url] for acquaintances on which you will find the worthy pretender for sex, the wide assortment of questionnaires will not force you to make the choice long. These girls simply bomb.