вторник, 22 декабря 2009 г.


հոգուս թրթիռռռռռռռռռռռռռռռռ....Գյուղ ԾՈՎԻՆԱՐ, որքան արև, օդ, բարություն, անկեղծություն կա էդ ժողովրդի մեջ....ես զարմանում եմ, ես ապշած եմ....արյանս մեջ եք մտել, մտքերս եք մաքրում ձեր անկեղծ լույսով ....ինչ գերհզոր կապ է ստեղծվել Երևան - Գեղամա լեռնաշղթա-Ծովինար? որ այսքան ամիս ինձ սնում է , հասնում է, պահում է, պաշտպանում է, ջերմացնում է:

Այ արիաց օջախ, քո բոցավառ ջահը խոնարհեցնում է ինձ ...

Հայերի գանձ, հայոց արմատ, անարատ անպիղծ մաքրամաքուր Սևանի ծով, քո հոգին անսպառ է, այն սիրով է կերտված և բոց սեր է ժայթքում քո խառնարանում....

Ով արփա հոգի~իմ զրնգուն բարեկամ 

.օծի'ր ինձ քո կենարար ջրով, արթնանամ

Комментариев нет: