суббота, 12 декабря 2009 г.

Ցանկանու՞մ եք հեծանիվ քշել սովորել: Ապա մի՛ բաց թողեք "Հեծանիվ+"-ի հեծանվավարժանքները:
Do you want to learn riding? So don't miss "Bike+"'s trainings!

Ինչ` հեծանվավարժանք
What` training

Երբ և Որտեղ` ամեն շաբաթ , ժամը 16.00-ին Համալիրի դիմաց։
Where and when`each saturday, at 4 pm in front of Hamalir

Ինչ պայմաններով` անվճար, հեծանիվ չունեցողներին հեծանիվ կտրամադրի "ՀՎԶ" արհեստանոցը
Circumstances` free, those who don’t have a bike, "HVZ" will provide free.

Հարգանքներով,
With respect,

"Հեծանիվ +"
“Bicycle+”

Комментариев нет: