пятница, 18 сентября 2009 г.

"Հեծանիվ+"-ի շապիկները պատրաստ են։ Քանակը սահմանափակ է՝ 50 հատ։ Շտապի՛ր, կիրակնօրյա վարժանքին ձեռք բեր 50-ից մեկը։

Գինը՝ 3000 դրամ

Տեսքը՝ http://www.facebook.com/photo.php?pid=30287592&id=1230069762&ref=mf

T-shirts with "Bike+" logo are READY!!If you wish to become one of the owners, come to our sunday's training.
Cost` 3000 AMD
How it looks` http://www.facebook.com/photo.php?pid=30287592&id=1230069762&ref=mf

Комментариев нет: