пятница, 30 октября 2009 г.

NUBARASHEN BOARDING SCHOOL ALERT!


-Արդյոք Ձեզ օրեկան 4 անգամ էին կերակրում ?
-Եթե ծեծը ի նկատի ունեն, ավելի քան 4 անգամ.....


Շուտով կտեղադրենք ռադիովանի ուղիղ եթերի ձայնագրված տարբերակը ~


Комментариев нет: