суббота, 28 ноября 2009 г.

Դե իհարկե նման բան հնարավոր չէ: ՀՀ-ում ծառ կտրելը պատժվում է օրենքով: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր, այնուամենայնիվ, հավատում են, որ ՀՀ-ում ծառ կտրելը համարվում է պատվի խնդիր ու ցանկացած արժանապատվության հարց, այսօրվանից հրավիրում եմ Կոմիտասի պողոտայի 26 և 28 շենքերի միջև գտնվող հերթական փոքրիկ կանաչ գոտու /որի տարածքում կա ամենաքիչը 7-8 առողջ ծառ/ սպանդի գործընթացին ներկա լինելու:

Տարածքը արդեն պարսպապատվել է, և տեղում կառուցվելիք երկաթբետոնե <> նկարը արդեն տեղադրված է, մնացածը արդեն ժամանակի խնդիր է:

Комментариев нет: