четверг, 5 ноября 2009 г.

Հոկտեմբերի վերջին Մոսկովյան փողոցի վրա կատարել են չինար ( платан )
ծառերի խոր էտ , մնացել են միայն բուները ( ствол ) : Բայց չի կարելի այդքան
խորը էտել , հատկապես ձմռան շեմին : Պատճառն այն է , որ արմատի
և վերգետնյա մասի միջև կատարվում է խախտում ( դիսբալանս ) նաև ֆոտոսինթեզ չի կատարվում :

Այս փաստի վնասակար լինելու
մասին հաստատել են Բուսաբանական այգու դոկտոր պրոֆեսոր Լիա Հովսեփյանը և այլ հասարակական , բնապահպանական կազմակերպությունները :


Ծառ կտռողի քոքը կտռվի:
Ամոթ նրան, վ սա արել է :


AKanates GaYane ` Bnapahpanakan Xmbi Agent!!!

Комментариев нет: