среда, 18 ноября 2009 г.

http://news.am/am/news/8941.html

Մենք ուխտ ունենք, միշտ դեպի լույս~

Կրկին ծանուցագիր էրեբունու քննչականից....
Նոյեմբերի 20-ին, վաղը չէ մյուս օրը, ժամը 12-ին հրավիրել են հարցաքննության ...,
Հասցեն`ք.Երևան, Մ.Խորենացու 162, 2-րդ հարկ, 25 սենյակ :}~

Комментариев нет: